SOŁECTWO KOPANICA

   Zbiórka sprzętu, a w zamian ozdobne drzewka, krzewy i cebulki kwiatów

    

   W sobotę, 24 września 2016 r. w godz. 9:00 - 13:00
   przynieś
   NA PARKING PRZED URZĘDEM GMINY W SIEDLCU

   niepotrzebny lub niesprawny sprzęt RTV i AGD, niezużyte lub przeterminowane leki, baterie, żarówki, świetlówki, telefony komórkowe itp.

   i zamień na prezent do ogrodu!!! (ozdobne krzewy, drzewka i cebulki kwiatów)

   ZAPRASZAMY !!!

   http://www.siedlec.pl/wpisy_3475_294.html

    

    

   Ze spraw bieżących- ulica Drzymały zgodnie z wnioskiem złożonym do UG Siedlec została zakonserwowana, na ulicach gdzie znajduje się tłuczeń według informacji do końca października ma zostać uzupełniony.
   Ulica Nowy Rynek w części "powiatowej" w protokole Nr 93/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 31.08.2016 roku, na stronie 4, znajduje się zapis iż Zarząd zapoznał się z pismem Sołtysa wsi Kopanica odnośnie tej ulicy i skierowane zostanie pismo do Wójta Gminy Siedlec z zapytaniem o współfinansowanie przebudowy tej ulicy. Sprawa będzie przedmiotem analizy przy planowaniu budżetu na 2017 rok.
   Cieszy fakt, że w końcu po tylu wnioskach nasz głos został usłyszany i temat znalazł się na posiedzeniu Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego oraz nadzieja że centrum Kopanicy nabierze właściwego dla tego miejsca wyglądu...

   ZEBRANIE WIEJSKIE- ZAPRASZAMY!!

   CZWARTEK 15.08.2016 GODZINA 19:00 SALA WIEJSKA W KOPANICY
   ZEBRANIE DOTYCZYĆ BĘDZIE PRZEZNACZENIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO ORAZ TRADYCYJNIE WOLNE GŁOSY I WNIOSKI.

   SYSTEM POWIADAMIANIA SMS W GMINIE SIEDLEC WIADOMOŚCI SMS Z INFORMACJAMI, M.IN. O:
    

   - zagrożeniach takich jak: wichury, gwałtowne burze, powodzie, katastrofy
   - awariach: prądu, gazu, wody
   - imprezach kulturalnych i sportowych

   - bezpłatnych badaniach lekarskich i programach zdrowotnych
   - edukacji szkolnej i przedszkolnej
   - utrudnieniach w ruchu
   - zebraniach wiejskich

   http://www.siedlec.pl/wpisy_3473_294.html