SOŁECTWO KOPANICA

   PROSIMY O NIE JEŻDŻENIE SAMOCHODAMI, MOTORAMI ITP. PO PALCU PRZY SALI WIEJSKIEJ (TEREN ZOSTAŁ OGRODZONY TAŚMĄ OSTRZEGAWCZĄ)

   W dniu 6 kwietnia do późnych godzin wieczornych trwały prace nad przywróceniem stanu placu przy sali wiejskiej (tego z przed prac kanalizacyjnych), przystąpiono do nawożenia terenu oraz siewu trawy- prace te poprzedzone były kilkoma dniami przygotowań (nawiezieni ziemi, równanie terenu, zbieranie kamieni itp., itd.).

   Z pomocą finansową ze strony UG Siedlec i ZEUK Sp. z o.o. zakupiono nasiona trawy. Wszystkim zaangażowanym w prace począwszy od pokrycia kosztów dostawy ziemi, pracy przy jej rozplantowaniu, zbieraniu kamieni, sfinansowaniu zakupu nasion trawy, nawożeniu i siewie oraz użyczenie sprzętu serdecznie dziękujemy! Teraz trochę deszczu z chmur i oby plac ponownie się zazielenił, jak to miało miejsce przed pracami przy kanalizacji..

   INFORMACJE Z  ZEBRANIA WIEJSKIEGO 10.03.2016

   I... po zebraniu. W skrócie:
   - otrzymaliśmy informację z ZEUK o przyłączach kanalizacji i kosztach z tym związanych- kto za co i jak ma to być realizowane (prace mogą ruszyć już w przyszłym tygodniu począwszy od ul. Poniatowskiego). Do wglądu były mapki z projektami indywidualnych przyłączy- Informacja zostanie zamieszczona na stronie ZEUK Siedlec i "u nas"
   - Sołtys przedstawił sprawozdanie ze swojej pracy oraz pracy Rady Sołeckiej
   - Wójt poinformował mieszkańców o finansach Gminy (streszczając temat maja się lepiej i oby tak dalej!), planowanych zmianach w UG Siedlec (biuro podawcze w holu, biuro "500+", zmiany pomieszczeń dla "opieki"). Poznaliśmy pobieżnie problemy szeroko pojętej oświaty (finanse- a raczej ich dokładanie- padła kwota 7mln zł dopłaty z "gminy"), ponadto poruszony został temat mieszkania w "ośrodku zdrowia" (Wójt udzielił informacji iż mieszkanie nie będzie wynajmowane, Sołtys i Rada Sołecka została poproszona o przedstawienie propozycji rozwiązań lokalowych "na przyszłość)
   - Kolejny temat to ścieżka rowerowa.......... (więcej kropek bo temat tego wymaga). Gmina ze swojej strony zrobiła co do niej należało i nasz projekt czeka na realizację- Wójt poinformował mieszkańców iż będzie starał się abyśmy w tej kolejce byli przesuwani ku górze- realizacji)
   - ulica Kwiatowa- jest wola i chęć (projekt traci ważność w połowie roku) Wójta i Rady Gminy aby tą drogę (odcinek na który mamy projekt) zrealizować wiosną-latem tego roku. Nie tylko mieszkańcy ale również i Wójt poznał historię jej przebudowy i "dziwnych" przesunięć środków na nią przeznaczonych- jest nadzieja i światło w tunelu
   - w związku z budową przyłączy poruszono temat który wywołał sporo niepotrzebnych emocji i nerwów- środki finansowe zgromadzone przez "komitet"- zbierane przy budowie wodociągu i sposobu ich spożytkowania- postanowiono aby ustalić wartość tych środków i ogłosić zebranie osób które wpłaciły te pieniądze aby określić sposób ich rozdysponowania.
   - poruszono również temat drogi krajowej (brudzenia elewacji przez samochody i pługi śnieżne) i przystanków- zostanie ustalone kto za to odpowiada
   - inne indywidualne pytania kierowane do Wójta, Sołtysa

   Jeśli coś pominąłem uzupełnię informacje!

   Moim zdaniem zebranie jak zebranie, sporo głosów i jeszcze więcej treści rozmów w eterze, trochę niepotrzebnych nerwów i uniesień... Szkoda że tylko 60 mieszkańców poświęciło godzinkę z hakiem na wysłuchanie tego co nas dotyczy... a później że się samo tak dzieje i czemu jest tak a nie inaczej.
   Cieszy fakt że skończyło się "obiecywanie" i pojawiają się konkretne informacje ze strony Wójta, może to zachęci mieszkańców do obecności na zebraniach.. Ja szczerze dziękuję tym którzy przybyli!

   MM

    

   Zachęcamy do udziału w badaniu ankietowym

   Strategia Rozwoju Gminy Siedlec na lata 2016-2030

   Gmina Siedlec przystąpiła do prac nad sporządzeniem najważniejszego dokumentu planistycznego - Strategii Rozwoju Gminy Siedlec na lata 2016-2030. Jedną z form udziału społeczności lokalnej w tworzeniu w/w opracowania jest niniejsze badanie ankietowe. Dzięki niemu pragniemy poznać Państwa opinie na temat warunków życia na terenie Gminy oraz proponowanych kierunków dalszego rozwoju naszej małej ojczyzny. Z tego powodu prosimy Państwa o poświęcenie kilku minut na wypełnienie niniejszego formularza. Ankieta jest anonimowa!

   Nieśmiało informujemy (bo jeszcze "gotówki nie mamy w ręku") że dotarła do nas dobra wiadomość- otrzymaliśmy wsparcie finansowe z Wielkopolskiej Odnowy Wsi, na dokończenie inwestycji- budowy sanitariatów przy sali wiejskiej, co pozwoli w pełni korzystać z jej potencjału.
   Pozwolę sobie stwierdzić, że chyba nie ma mieszkańca który by nie pamiętał kiedy to "za potrzebą" trzeba było pokonać drogę wiodącą stromymi schodami na piętro...

    

   Poniżej lista rankingowa, "my" jesteśmy na stronie 10, pozycja 73

   Informujemy o rozpoczęciu prac przy przebudowie drogi na ul. Kwiatowej, z tego względu, zalecamy przejazd od strony ul. Piaskowej tak aby nie utrudniać prac oraz dla swojego bezpieczeństwa- wykopy, metalowe elementy oznakowań zakresu i przebiegu prac i oczywiście grząski piasek w którym to już kilka pojazdów utknęło pogarszając możliwości przejazdu.