SOŁECTWO KOPANICA

   Toalety przy sali wiejskiej gotowe! Skończą się tym samym problemy osób starszych i mocno pochłoniętych imprezowaniem z wspinaczka po schodach do toalet na pietrze... oby nowa inwestycja tchnęła nieco życia w salę i jej częstsze użytkowanie.. zapomniałem dodać, zniknął również ten nieszczęsny próg (z którym to sporo osób miało nieprzyjemne spotkanie :) ) który dzielił salę od starego holu..

   Ze spraw bieżących- ulica Drzymały zgodnie z wnioskiem złożonym do UG Siedlec została zakonserwowana, na ulicach gdzie znajduje się tłuczeń według informacji do końca października ma zostać uzupełniony.
   Ulica Nowy Rynek w części "powiatowej" w protokole Nr 93/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 31.08.2016 roku, na stronie 4, znajduje się zapis iż Zarząd zapoznał się z pismem Sołtysa wsi Kopanica odnośnie tej ulicy i skierowane zostanie pismo do Wójta Gminy Siedlec z zapytaniem o współfinansowanie przebudowy tej ulicy. Sprawa będzie przedmiotem analizy przy planowaniu budżetu na 2017 rok.
   Cieszy fakt, że w końcu po tylu wnioskach nasz głos został usłyszany i temat znalazł się na posiedzeniu Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego oraz nadzieja że centrum Kopanicy nabierze właściwego dla tego miejsca wyglądu...

   Podział funduszu sołeckiego zaproponowany i przegłosowany na ostatnim zebraniu wiejskim wygląda następująco:

    

   KWOTA 29 978,47zł:

    

   - ZAKUP KOSTKI BRUKOWEJ NA BUDOWĘ DRÓG W KOPANICY 20 000zł

    

   - WYPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ 2 000zł

    

   - PRACE REMONTOWE W SALI WIEJSKIEJ 5 000zł

    

   - NAPRAWA "SPRZĘTU" WIEJSKIEGO 578,47 zł

    

   - ZAKUP ARTYKUŁÓW NA SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI 1 700zł

    

   - ZAKUP PALIWA DO WYKASZANIA TERENÓW ZIELONYCH 700zł

   SYSTEM POWIADAMIANIA SMS W GMINIE SIEDLEC WIADOMOŚCI SMS Z INFORMACJAMI, M.IN. O:
    

   - zagrożeniach takich jak: wichury, gwałtowne burze, powodzie, katastrofy
   - awariach: prądu, gazu, wody
   - imprezach kulturalnych i sportowych

   - bezpłatnych badaniach lekarskich i programach zdrowotnych
   - edukacji szkolnej i przedszkolnej
   - utrudnieniach w ruchu
   - zebraniach wiejskich

   http://www.siedlec.pl/wpisy_3473_294.html